” รับจัดโต๊ะจีน “อร่อย

โต๊ะจีนราชบุรี,
โต๊ะจีนเจี่ยบ่วยเฮียง(Est.1966 Food & Catering )ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการสืบสานงานเทศกาลกินเจ ซึ่งเป็นศารทบุญ โดยการข้อห้ามการฆ่าสัตว์ งดเว้นงดเว้น พร้อมการทำจิตใจให้ผ่อง 1 โดยการเสนอโต๊ะจีนเมนูเจ ด้วยการปรุงรสจากผ่อง 1ที่สด สะอาด ปรุงรสร้อน สมบูรณ์แบบเนื้อสัตว์ ดีต่อสถานีอนามัย สนใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานของท่านการสมาคม 08-8501-6595

more info : โต๊ะจีนราชบุรี , รับจัดเลี้ยง โต๊ะจีนราชบุรี, บริการ โต๊ะจีนราชบุรี

Comments are closed.